องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
image ป้ายประชาสัมพันธ์
No Gift Policy [3 กุมภาพันธ์ 2566]
ข้อกำหนดทางกฏหมาย [3 กุมภาพันธ์ 2566]
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [1 ตุลาคม 2564]
ข้อกำหนดทางกฏหมาย [1 ตุลาคม 2564]
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [1 ตุลาคม 2564]
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [1 ตุลาคม 2563]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)