หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำขาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.พ. 2555
 

 
 
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลวังน้ำขาว
 
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในเขตพื้นที่ ตำบลวังน้ำขาว
 
ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ควบคุมการส่งและระบายน้ำ
 
ก่อสร้าง จัดหาแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร อุปโภค บริโภคเพิ่มเติม
 
 
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้าง และเส้นทางคมนาคมขนส่ง
 
สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างการขนส่งในพื้นที่
 
จัดระเบียบชุมชนและสังคม (โดยการจัดทำป้าย ฯ)
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP
 
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชน และเกษตรกร
 
สนับสนุน จัดหางบประมาณเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ
 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
 
ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ คนพิการ คนชรา ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและห่างไกล ยาเสพติด
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย