หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 


นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัด อบต.วังน้ำขาว
 
สำนักปลัด
 


นางสาววัชราภรณ์ ปัญญาเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายประทีป สุดใจหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางบุษบา สุดใจหาญ
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวศศิภา ค้อมทอง
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ


นายธนวัฒน์ ฉายวัฒนา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


น.ส.ศุภรัตน์ พรรณา
นักพัฒนาชุมชน


ว่าง
นักวิชาการเกษตร