หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
  ข้อบัญญัติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
แผนดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 73  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560 -2564) [ 19 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศประมวลคุณธรรมจริยธรรม อบต.วังน้ำขาว พ.ศ.2553 [ 21 พ.ค. 2558 ]  อ่าน : 116  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 6 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 112  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 25 ม.ค. 2555 ]  อ่าน : 129  
 
  (1)