หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
แผนดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 27  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560 -2564) [ 19 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศประมวลคุณธรรมจริยธรรม อบต.วังน้ำขาว พ.ศ.2553 [ 21 พ.ค. 2558 ]  อ่าน : 67  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 6 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 73  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 25 ม.ค. 2555 ]  อ่าน : 87  
 
  (1)