หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการรับสินบน [ 30 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ ไตรมาสที่ 4 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ ไตรมาสที่ 3 [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ ไตรมาสที่ 2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2