หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากแคว   ประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว   13 ธ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.นครเดิฐ   เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒   13 ธ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจิก   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัวเขาดิน หมูที่ 3    13 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจิก   ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสสายทาง สท.ถ. 86-002 สายบ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ 4 - บ้านบึงสนม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   13 ธ.ค. 2562 1
กิจการสภา อบต.คลองมะพลับ   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25624   13 ธ.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองมะพลับ   วันพ่อแห่งชาติ   13 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรกลาง   การประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้เงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับรับเงินอุดหนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง   13 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรกลาง   ผลรางวัลงานเทศกาลงานกินปลาอำเภอกงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ปี2562 1. รางวัลชนะเลิศ \"ธิดาปลาหมู\" 2. รางวัลชนะเลิศ \"แฟนซีปลา\" 3. รองชนะเลิศอันดับ 1 นักร้องลูกทุ่งรุ่นเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี 4. รองชนะเลิศอันดับ 1 หา   13 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรกลาง   วันที่ 1ธันวาคม 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทหางเครื่อง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่องผู้ดำรงตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เทศกาลงานกินปลา อำเภอกงไกรลาศ   13 ธ.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากแคว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ธ.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1805