หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สุโขทัยธานี   📍📍ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565   27 ม.ค. 2565 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ทำฝายน้ำล้นชั่วคราวบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 ม.ค. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองตูม   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สท.ถ.87-003 สายหนองกระจอบ ซอย 2 (ป้าเกิด) หมู่ที่ 5   27 ม.ค. 2565 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังไม้ขอน   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการสำนักปลัดฯ   27 ม.ค. 2565 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังไม้ขอน   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองคลัง จำนวน 1 รายการ   27 ม.ค. 2565 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำนักปลัด   27 ม.ค. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไทยชนะศึก   องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 3 ป้าย กองคลัง/งานจัดเก็ยรายได้   27 ม.ค. 2565 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2564   27 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านป้อม   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2565   27 ม.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรกลาง   องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง นำโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกดำเนินการปรับพื้นที่วัดดอนสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   27 ม.ค. 2565 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,374