หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖4   22 ธ.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  9 ธ.ค. 2563 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 ธ.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566)  7 ธ.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  3 ธ.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ขอขยายเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)  30 พ.ย. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.วังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  22 ต.ค. 2563 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ อบต.วังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  22 ต.ค. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  21 ต.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)  1 ต.ค. 2563 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14