หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน องค์การบริหารส่วนตำบล   4 ก.พ. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี   28 ธ.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสำหรับท่านที่ไปติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวโปรดช่วยกรอกแบบสอบถามการให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวโดยสามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจร   16 พ.ย. 2561 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   5 พ.ย. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   17 ต.ค. 2561 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   11 ต.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ฯ   3 ต.ค. 2561 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564)   27 ก.ย. 2561 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2561   7 ก.ย. 2561 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2561   3 ก.ย. 2561 56
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 23