หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 84 ก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือ เงื่อนไข สำหรับการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการคำนวณฐานภาษี  ผู้เสียภาษียังคงได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีตามมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 96 รวมถึงได้รับบรรเทาการชำระภาษี ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดดังนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2564 เวลา 10.48 น. โดย คุณ เกศรินทร์ รอดพ้นภัย

ผู้เข้าชม 63 ท่าน