หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 

 
โครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้จัดทำโครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “การส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผักไร้สารพิษ” ให้กับสตรี และผู้นำกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลวังน้ำขาว เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการปลูกผักไร้สารพิษไว้สำหรับบริโภคเพื่อความปลอดภัยต่อคนในครอบครัว หรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง เพราะในปัจจุบันคนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เลือกทานอาหารที่มาจากธรรมชาติและปลอดสารพิษ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้สตรีและคนในชุมชนหันมาดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว คนในชุมชน รวมถึงผู้บริโภคให้มีอาหารที่ปลอดภัยรับประทาน  โครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564   โดยนำคณะสตรี จำนวน 34 คน ไปฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเกาะตาเลี้ยง เพื่อนำความรู้ และแนวคิดมาปรับใช้กับตัวเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีอาหารที่ี่ปลอดภัยรับประทาน และเป็นแนวทางในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 08.53 น. โดย คุณ เกศรินทร์ รอดพ้นภัย

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X