หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 256๓  
 

ด้วย   องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย   มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีรับซองประมูล  มีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 09.27 น. โดย คุณ เกศรินทร์ รอดพ้นภัย

ผู้เข้าชม 70 ท่าน