หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 

 
การขยายผลโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)  
 

เมื่อวันที่ 11 - 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ร่วมทำกิจกรรมการขยายผลโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ภายในพืั้นที่ 17 หมู่บ้าน ตำบลวังน้ำขาว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วม สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรในฤดูน้ำหลาก แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ส่งผลให้เกิดภาวะแล้งและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง จึงได้เกิดการร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อนำพาปัญหาไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน  เน้นการช่วยเหลือตนเองของประชาชน โดยการเน้นให้ความรู้และตระหนักถึงการพึ่งพา และพัฒนาตนเองอย่างยั่นยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 16.19 น. โดย คุณ ศุภารัตน์ พรรณา

ผู้เข้าชม 92 ท่าน