หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
การขยายผลโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)  
 

เมื่อวันที่ 11 - 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ร่วมทำกิจกรรมการขยายผลโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ภายในพืั้นที่ 17 หมู่บ้าน ตำบลวังน้ำขาว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วม สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรในฤดูน้ำหลาก แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ส่งผลให้เกิดภาวะแล้งและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง จึงได้เกิดการร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อนำพาปัญหาไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน  เน้นการช่วยเหลือตนเองของประชาชน โดยการเน้นให้ความรู้และตระหนักถึงการพึ่งพา และพัฒนาตนเองอย่างยั่นยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 16.19 น. โดย คุณ ศุภารัตน์ พรรณา

ผู้เข้าชม 76 ท่าน