หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
  กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
#ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 42
 


 
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 50
 


 
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 41
 
  (1)