หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 


นายเสวก คล่ำคง
ประธานสภา
 


นายชัยณรงค์ ลิ้มทอง
รองประธานสภา


นายมนัส จันทร์แจ้ง
เลขานุการสภา
 
 


นายละม่อม หลำทุ่ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายลำพิง อิ่มหนำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นางสาวเพ็ญนภา ทรัพย์ประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายสายัณห์ ทรัพย์ประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นางสาวเย็น แก้วนิล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายสำรวย แพงมี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นางวิภา จุลนันท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายถาวร สมภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายเจี๊ยบ บุญเม่น
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6