หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 


นายเสวก คล่ำคง
ประธานสภา
 


นายชัยณรงค์ ลิ้มทอง
รองประธานสภา


นายมนัส จันทร์แจ้ง
เลขานุการสภา
 
 


นายละม่อม หลำทุ่ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายลำพิง อิ่มหนำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นางสาวเพ็ญนภา ทรัพย์ประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายสายัณห์ ทรัพย์ประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นางสาวเย็น แก้วนิล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายสำรวย แพงมี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นางวิภา จุลนันท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายถาวร สมภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายเจี๊ยบ บุญเม่น
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6