หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 


การจัดโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 184 


[ 13 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 385 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังน้ำขาว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำ
  กลุ่มอาชีพและสินค้าOTOP
  การบริการประชาชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.พ. 2555
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและก [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประ [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
 
ทต.กลางดง [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลกลางดง [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.กลางดง โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพน [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังใหญ่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานหอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลานหอยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานหอย (วัดลานหอย) [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย สท.ถ. ๒-๐๐๐๒ (ส [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหญ้าปล้อง ให้การต้อนรับผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุโขทัย พร้อมคณะ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหญ้าปล้อง ให้การต้อนรับ พล.อ.คมกฤช ศรียะพันธ์ ที่ปรึกษา ฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเท [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.กลางดง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ แม่ย่อม อำมะรินทร์ ณ ฌาปนสถานบ้านบึงบอน [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัช [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหญ้าปล้อง ให้การต้อนรับ นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง ลงพื้นที่ สำรวจบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแม่ทุเลาใน [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง ประชุมชี้แจงเรื่องโครงการที่ได้รับงบประมาณในการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHAL [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง ประชาคมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถันน้อย [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานหอย ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปลัดเทศบาล [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง ร่วมประชุม เพื่อนำเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางดง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ แม่หลวง หย้น ปัญญาเสน [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางดง ประชาสัมพันธ์การนำแพลตฟอร์ม \\\"ไทยชนะ\\\" มาใช้ในสถานประกอบการ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ในเมือง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรา [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
   
 
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนดินลูกรัง [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนดินลูกรัง [ 19 พ.ค. 2563 ]

 
 
 
 
หาดเจ้าราม
 
 
ไม้กวาดดอกหญ้า
 
 
 
สท0023.3/ว2077 แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment เพิ่มเติม [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
สท0023.3/ว2076 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพล