หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท 0037.2/ว3733 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก)  [ 29 ต.ค. 2552 ]  
สท 0037.2/ว1576 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปี 2552  [ 27 ต.ค. 2552 ]  
สท 0037.5/1565 คืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2552  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
สท 0037.3/ว1563 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ตอนที่3) [ด่วนที่สุด]  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
สท 0037.3/ว1563 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ตอนที่2) [ด่วนที่สุด]  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
สท 0037.3/ว1563 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ตอนที่1) [ด่วนที่สุด]  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     2744      2745      2746     (2747)     2748      2749      2750     ....หน้าสุดท้าย >> 2,792