หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เมืองเก่า   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีโอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.14-001 สายถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนสุโขทัย-ตาก หมู่ที่ 2,3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 2564
ทต.ในเมือง   ซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง คันทะเบียน บ-1380 สุโขทัย 28 ม.ค. 2564
ทต.ในเมือง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมช่วยเขีียนแบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
ทต.เมืองเก่า   จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านแผน งบประมาณและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
อบต.ไกรใน   ซื้อเชื้อเห็ดนางฟ้า (โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
ทต.เมืองเก่า   จ้างเหมาบริการบุคคลพนักงานทำความสะอาดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
อบต.วังไม้ขอน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
ทต.ในเมือง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2564
อบต.ไกรใน   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 907