หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ท่าฉนวน   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ค. 2564
อบต.หนองจิก   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดอู่สำเภาทอง (หมู่ที่ 5) โดยวิธีคัดเลือก 22 ก.ค. 2564
ทต.บ้านสวน   ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด - ๑๙ ) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน จำนวน ๑๕ ชุด ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ (www.srikeereemat.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการตำบลศรีคีรีมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564
ทต.เมืองเก่า   ซื้อพัสดุ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564
อบต.ปากน้ำ   ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416 61 0059 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564
อบต.ปากน้ำ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564
อบต.บ้านแก่ง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564
ทม.สวรรคโลก   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (โคมไฟถนน LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ ชนิด ๓ โมดุล พร้อมขาจับปรับองศาได้ ขนาด ๒ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,487