หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำขาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 ปรับเป็นขนาดเล็ก จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ปรับเป็นองค์การ บริหารส่วน ตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 37 หมู่ 2 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อยู่ทางทิศ เหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอบ้าน ด่านลานหอย ประมาณ 12 กิโลเมตร ตำบลวังน้ำขาวมีพื้นที่ทั้งหมด 72,500 ไร่ หรือ 121 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็น ที่ราบมีภูเขาบางส่วน มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย แต่ไม่สามารถ กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำฝนเป็นหลัก ในการทำการเกษตร
 
 
  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2480 พื้นที่ ต.วังน้ำขาว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ อันได้แก่
   
ทรัพยากรป่าไม้ ทั้งไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้ประดู่ และไม้สัก
   
ทรัพยากรน้ำ มีลำคลองขนาดใหญ่ 2 สายด้วยกัน (ปัจจุบันได้แก่ คลองวังน้ำขาว และคลองห้วยไคร้)
  นอกจากนั้น ยังชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์ เช่น เสือโคร่ง วัวกระทิง เป็นต้น และอีก 10 กว่าปีต่อมา (โดยประมาณ) ด้วยเห็นว่าบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ชาวบ้านจึงเริ่มเข้ามาตั้งรกราก โดยเริ่มบุกเบิก ป่าไม้เพื่อจับจองเป็นพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น การบุกเบิกป่าขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จึงค้นพบว่า มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (ปัจจุบันอยู่บริเวณ หมู่ 7) บริเวณดังกล่าวมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบต่ำ ภายในแหล่งน้ำยังมีวังน้ำ ขนาดใหญ่พอประมาณ ดินมีลักษณะเป็นดินไข น้ำจึงมีสีขาวใส คล้ายกับน้ำมะพร้าวอ่อน มีน้ำอยู่ตลอดปี และเมื่อ ประชากรเพิ่มมากขึ้นพอประมาณแล้ว จึงได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน พวกเขาจึงนำเอาวังน้ำขนาดใหญ่ดังกล่าว มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านวังน้ำขาว” และนำเอาหมู่บ้านส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด่าน มาร่วมตั้งเป็นตำบลใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2515 โดยประมาณ จึงตั้งเป็น “ตำบลวังน้ำขาว” ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน 5 หมู่บ้านด้วยกัน อันได้แก่
   
หมู่ที่ 1 บ้านคลองสระเกษ
หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำขาว
   
หมู่ที่ 3 บ้านลานดู่
หมู่ที่ 4 บ้านวังโคนไผ่
   
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้    
    และมี นายไสว คล่ำคง เป็นกำนันคนแรกของตำบลวังน้ำขาว
 
      
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น 9,085 คน จำนวนครัวเรือน 2,484 ครัวเรือน แยกเป็น
 
ชาย 4,565 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25
 
หญิง 4,520 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 75.08 คน /ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย    
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองเก่า และ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย    
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองสระเกษ 175 165 340 116  
2   บ้านวังน้ำขาว 414 427 841 271
  3   บ้านลานดู่ 120 124 244 81  
4   บ้านวังโคนไผ่ 169 186 355 111
  5   บ้านห้วยไคร้ 367 383 750 224  
6   บ้านคอกควายยายหลง 192 178 370 116
  7   บ้านวังเด่น 135 150 285 90  
8   บ้านวังพง 156 152 308 84
  9   บ้านภูทอง 483 440 923 219  
10   บ้านน้ำลาด 232 223 455 136
  11   บ้านลานทอง 240 240 480 142  
12   บ้านหนองบัว 221 200 421 112
  13   บ้านเขาขวาง 199 192 391 94  
14   บ้านใหม่เกาะแก้ว 121 124 245 82
  15   บ้านภูเงิน 490 475 965 221  
16   บ้านโพธิ์งาม 370 343 713 193
  17   บ้านห้วยไคร้ใต้ 481 518 999 192  
    รวม 4,565 4,520 9,085 2,484