สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประกาศสอบราคา
เอกสารสอบราคา ม.4
เอกสารสอบราคา ม.11
เอกสารสอบราคา ม.13
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโดยมีรายการโครงการ  ดังนี้
      1. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังโคนไผ่ ราคากลาง 240,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวกำหนด
      2. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านลานทอง ราคากลาง 102,000.-บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวกำหนด
      3. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเขาขวาง ราคากลาง 220,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวกำหนด
      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  ระหว่างวันที่  11 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น.  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5594-6840 หรือ 0-5594-6841 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 19.49 น. โดย คุณ ศุภารัตน์ พรรณา

ผู้เข้าชม 179 ท่าน